top of page
fantastiska.jpg

SLUTSÅLD

FANTASTISKA FÅGLAR
MED TEXT AV SUSANNE ÅKESSON

Fantastiska fåglar tar oss med på en fascinerande resa från lappugglor och kungsörnar uppe i norr till afrikanska hornskator och albatrosser i syd. Boken innehåller mer än sextio fågelporträtt, tagna av en av Sveriges främsta fågelfotografer. Till dessa har Susanne Åkesson skrivit kortfattade och informativa bildtexter som i lättsam ton berättar om olika fågelarters fantastiska liv och egenskaper. Längst bak i boken kan man läsa om var i världen man finner de olika fågelarterna.

Brutus Östlings högst personliga fågelporträtt har funnit hängivna betraktare långt utanför de rena fågelentusiasternas krets. Hans första bok Mellan vingspetsarna (2005) valdes av Världsnaturfonden, WWF, till Årets Pandabok och Pingvinliv (2006) såldes, i likhet med den första boken, till flera länder.

Susanne Åkesson är professor i zoologisk ekologi vid Lunds Universitet. Hängiven fågelskådare sedan grundskolan. flera länder.

Brutus Östlings och Susanne Åkessons förra bok Pingvinliv nominerades till Augustpriset hösten 2006. flera länder.

Fotografier: Brutus Östling
Texter: Susanne Åkesson
Band: Inbunden
Antal sidor: 90
Storlek: 180 x 240 x 14 mm
Vikt: 460 g
Utgivningsår: 2007
Förlag: Östlings Bokförlag Symposion

PRESSRÖSTER

"På ett par år har Brutus Östling blivit ett så kallat världsnamn som fågelfotograf... Alla superlativ är redan med rätta ianspråktagna - därför är det bara att med glädje hälsa den nya boken som har det redovisade syftet att vara en presentbok i mindre fotoboksformat' ... Om man tror att det därför skulle vara en så kallad mellanbok tar man dock grundligt fel. Östling har här ställt samman en samling bilder som huvudsakligen är utsökta porträtt av fågelindivider.... Det är nästan ofattbart att alla bilderna, med fyra undantag, är tagna i vilt tillstånd... Susanne Åkesson, professor i zooekologi, är en mästare i att i kortkorta kommentarer vge blixtbelysning åt saker som till exempel varför spillkråkan inte drabbas av hjärnskador genom sitt kraftfulla hackande, vad poängen kan vara med en tänjbar matstrupe som hos ormhalsfågeln... Framför allt drabbas man i denna fantastiska bok av fågelblickarna, ögonen! Att möta en fågels blick är att förnimma den gräns mellan människa och den övriga naturen som alltid lockar med sin oöverskridbarhet. Man iakttar - och känner sig själv inte bara iakttagen utan även genomskådad."
Bengt Emil Johnsson, Dagens Nyheter

"Östling har en känsla för ögonblicket, såväl som det grafiska, vilket ger hans fågelporträtt dimensioner utöver artdokumentationens funktionalistiska form. Östling är en mästare på att fånga fåglarnas liv med kameran och väcka betraktarens nyfikenhet."
Patrik Boström, NSD

bottom of page