top of page
UTSTÄLLNINGAR
 
Staffanstorp Konsthall 22 augusti – 4 oktober 2020
https://staffanstorp.se/fritid-och-upplevelser/konsthallen/arets-utstallningar/
FÖREDRAG
 
Staffanstorp Konsthall 4 oktober 2020, kl 14.00
Enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer får max 50 personer närvara. Boka plats enligt informationen här:
https://staffanstorp.se/fritid-och-upplevelser/konsthallen/arrangemang/
bottom of page